Webový server pro studenty a učitele SPŠ Ostrov

Jak publikovat webovou prezentaci na serveru atlas

Soubory webové prezentace umístěte do vaší webové složky na serveru titan.

Vaše prezentace je pak přístupná z celého Internetu na adrese http://home.spsostrov.cz/~login (login je vaše přihlašovací jméno do školní sítě).

Na serveru je naistalován UNIXový operační systém (Debian GNU/Linux) a na rozdíl od Windows zde záleží na velikosti písmen v názvech souborů. Je tedy třeba zkontrolovat velikost znaků zejména u přípony souboru např. při vkládání obrázků do HTML stránek. Stejně tak je dobré se vyhnout mezerám a českým znakům v názvech souborů na serveru.

Kromě statických stránek můžete využít i PHP skriptů, viz dále.

Detaily provozu PHP skriptů

PHP skripty běží pod UNIX UID (systémovým uživatelem) vlastníka souboru. Spouštěné skripty ale musí být čitelné webovým serverem (tedy uživatelem nebo alespoň skupinou www-data).

Praktickým důsledkem této konfigurace je eliminování problémů s právy k souborům a zejména složkám vytvořeným vašimi PHP skripty. Takto vytvořené soubory jsou vlastněné vaším systémovým uživatelem (UNIX UID).

Soubory obsahující citlivá data (např. heslo k MySQL databázi) je nejlepší oddělit, nastavit UNIX práva 0700 a do ostatních PHP souborů je vkládat např. funkcí include. Tím zajistíme, že citlivé soubory nebudou přístipné přes web, ani ostatním uživatelům serveru.