Webový server pro studenty a učitele SPŠ Ostrov

Využívání MySQL serveru

K účtu školní sítě SPSO může být zřízena databáze MySQL přístupná z uživatelského webového serveru. Na této stránce najdete základní informace k jejímu využití. Databázi mají zřízenou žáci, jejichž vyučující o to v rámci zajištění výuky požádal.

Základní informace

  • Při připojování k MySQL používejte jako název serveru: websql.in.spsostrov.cz
  • Pokud vám byla databáze vytvořena, najdete ve svém webovém adresáři soubor spso.mysql.ini, který obsahuje uživatelské jméno a heslo na MySQL:
    • USERNAME (jméno) - podle vzoru: u-<LOGIN>
    • PASSWORD (heslo): náhodně vygenerované
    • DBNAME (název databáze) - podle vzoru: u-<LOGIN>-01
  • Je možné, a doporučené, použít PHP funkci parse_ini_file() pro načtení obsahu souboru do pole. Soubor má nastavená práva tak, že jej přes web nelze číst, takže cizí uživatel heslo neukradne.

ADMINER

Pro testování a ladění je k dispozici nástroj ADMINER - http://home.spsostrov.cz/adminer - do pole server zadejte websql.in.spsostrov.cz, pole uživatel a heslo vyplňte podle výše popsaného souboru.